Rozstrzygnięcie Konkursu na innowacje dydaktyczne 2022

Wyniki konkursu na innowacje dydaktyczne
na Wydziale Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest pozyskanie środków na zakup aparatury, który pozwoli na wprowadzenie istotnych innowacji w procesie kształcenia studentów. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z funduszu Wydziału Biologii i Biotechnologii. W roku 2022 na finansowanie wniosków złożonych na konkurs zaplanowano kwotę 60 000 zł. Na konkurs wpłynęło 7 wniosków, wszystkie, decyzją Komisji konkursowej, poddano ocenie merytorycznej.

Każdy wniosek był oceniany przez trzech członków Komisji (dwóch nauczycieli akademickich oraz przedstawiciela studentów). Na podstawie otrzymanych recenzji została sporządzono listę projektów zakwalifikowanych do finansowania (załącznik). Wszyscy Wnioskodawcy otrzymali recenzje sporządzone przez recenzentów. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu lista rankingowa projektów jest udostępniona w Dziekanacie Wydziału (pokój 65B).

Projekty skierowane do finansowania muszą być realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w UMCS, a ich realizacja będzie możliwa po uzyskaniu zgody na umieszczenie poszczególnych pozycji w planie zakupu gotowych środków trwałych.

Rozpoczęcie realizacji zamówień powinno nastąpić w styczniu 2022 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektów finansowanych w bieżącej edycji powinno być przedłożone Komisji najpóźniej do 30 września 2023 roku.

Autorom projektów zakwalifikowanych do finansowania serdecznie gratulujemy.

W imieniu Członków Komisji
Joanna Czarnecka
Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2021