Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Arkadiusza Czerwonki

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 18 września 2015 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Arkadiusza Czerwonki – Studia Doktoranckie z Biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy:  „Ocena aktywności przeciwnowotworowej wybranych pochodnych 1,3-tiazyn w komórkowym modelu raka jelita grubego”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Rzeski

Recenzenci:

prof. dr hab. Joanna Matysiak - Katedra Chemii;Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski - Katedra i Zakład FarmakologiiDoświadczalnej i Klinicznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można  zapoznać się na stronie internetowej Wydziału pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/mgr-arkadiusz-czerwonka,7758.htm

 

Dziekan
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

 

 

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    28 lipca 2015