Program stypendialny "Dream NEW"

Zapraszamy do wzięcia udziału programie stypendialnym "Dream NEW".

W programie stypendialnym "Dream NEW" wspierani sią studenci, którzy mają otwarty umysł, chcą przezyć przygodę i są gotowi realizować swoje marzenia. Łącznie przyznane będzie 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 euro. Każde stypendium obejmuje semestr za granicą w jednym z ośmiu nowozelandzkich uniwersytetów. Więcej szczegółów na temat programu stypendialnego można znaleźć na tej stronie: http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-scholarship.

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2016