Prof. Pierre Joliot doktorem honoris causa UMCS

24 października br. odbyła się Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Pierre'owi Joliot w uznaniu dla Jego światowej pozycji naukowej i wybitnych osiągnięć w dziedzinie biochemii, biofizyki, biologii i bioenergetyki roślin, a zwłaszcza fundamentalnego wkładu w wyjaśnienie mechanizmów przemian energetycznych w centrach fotosyntezy, a także w uznaniu dla Jego koncepcji wolności, kreatywności i pasji w prowadzeniu badań naukowych, która powinna stanowić przesłanie dla obecnych i przyszłych pokoleń badaczy.

fot. Dorota Samborska

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2019