Prof. Marek Tchórzewski laureatem konkursu Opus NCN

Czy fosforylacja białek P, zjawisko opisane już przeszło trzy dekady temu, może zmieniać funkcjonowanie maszynerii translacyjnej? Odpowiedzi na to pytanie szuka zespół prof. dr. hab. Marka Tchórzewskiego z Zakładu Biologii Molekularnej na Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS. Na swoje badania otrzymali właśnie blisko 1,5 mln zł z konkursu OPUS organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Naukowcy z Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie procesem biosyntezy białka, za który odpowiadają wyspecjalizowane organella zwane rybosomami, zajmują się już od dawna. Szczególną uwagę poświęcają kluczowemu i jak dotąd najbardziej tajemniczemu elementowi funkcjonalnemu rybosomu tzw. centrum GTPazowemu, które warunkuje szybkość i precyzję funkcjonowania maszynerii translacyjnej.

W swoich dotychczasowych badaniach zaobserwowali wywołany właśnie fosforylacją białek P nowy poziom regulacji ekspresji genów, który może stanowić nieopisany dotąd szlak metaboliczny regulujący odpowiedź komórki na stres, a tym samym uczestniczyć w adaptacji na zmienne warunki środowiska. Defekty w obrębie tego szlaku są jednym z kluczowych czynników powodujących m.in. chorobę Parkinsona, Alzheimera czy cukrzycę.

Odkrycie to pozwoli na zrozumienie skomplikowanych zależności metabolicznych w komórce eukariotycznej, ale także umożliwi poznanie podłoża molekularnego wielu chorób, co będzie punktem wyjścia dla nowych metod diagnostycznych oraz skutecznych terapii chorób cywilizacyjnych.

 

Źródło: W naukowym tyglu

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2018