Pracownik Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w gronie najczęściej cytowanych naukowców w roku 2021

Z przyjemnością informujemy, że prof. Jaco Vangronsveld, zatrudniony w Katedrze Fizjologii Roślin i Biofizyki Instytutu Nauk Biologicznych UMCS już po raz czwarty znalazł się na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców świata wg bazy Web of Science – ranking Clarivate Analytics 2021.

16 listopada b.r. opublikowano zaktualizowaną listę najczęściej cytowanych naukowców świata (Highly Cited Researchers). Na tegorocznej liście znalazło się 6 602 naukowców z ponad 1300 instytucji naukowych z 70 krajów / regionów świata. Stanowi to około jeden na 1000 naukowców, legitymujących się licznymi publikacjami opublikowanymi w renomowanych czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection w latach 2010-2020, charakteryzujących się najwyższą liczbą cytowań (1% najwyżej cytowanych artykułów w danej dziedzinie lub dziedzinach i roku publikacji). Naukowcy ci publikują swoje badania w ramach 21 dziedzin naukowych, z których najliczniej reprezentowana jest medycyna kliniczna, a najmniej – matematyka. Najwięcej wysoko cytowanych naukowców (powyżej 100 osób) pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (2 622 osoby, w tym 214 z Uniwersytetu w Harwardzie), następnie z Chin (935 osób), Wielkiej Brytanii, Australii, Niemiec, Holandii, Kanady, Francji, Hiszpanii i Szwajcarii – kraje te reprezentuje prawie 83% nazwisk umieszczonych na tej prestiżowej liście.

Więcej informacji na temat rankingu oraz pełna lista najczęściej cytowanych naukowców świata w 2021 roku są dostępne na stronie:

https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2021/

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2021