Podsumowanie Konkursu „Powtórka przed Maturą”

9 czerwca 2017 roku w Instytucie Biologii i Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie odbył się finał VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami konkursu byli:

  • Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie,
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie wraz z doradcą metodycznym dla nauczycieli biologii i przyrody m. Lublin,
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego pan Sławomir Sosnowski oraz Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk.

W Radzie Naukowej Konkursu pracowały dr Anna Maria Wójcik, dr Ewa Gajuś-Lankamer oraz mgr Alicja Kasińska.

Udział w konkursie zadeklarowało 476 uczniów z 26 szkół województwa lubelskiego. W wyniku eliminacji szkolnych do etapu wojewódzkiego przystąpiło 38 uczniów z 22 szkół.

Inauguracji  dokonał pan prof. dr hab. Bogdan Lorens, Z-ca Dyrektora Instytutu Biologii i Biochemii UMCS. W czasie rozwiązywania zadań konkursowych przez uczniów, nauczyciele wysłuchali wykładu panidr Anety Unkiewicz-Winiarczyk z Zakładu Fizjologii Zwierząt UMCS nt. „Jak rozwikłano tajemnice mózgu”.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu, gdy  nauczyciele oceniali zadania konkursowe, uczniowie uczestniczyli w zajęciach „W nieznanym świecie zwierząt” prowadzonych przez dr. Jacka Chobotowa w Muzeum Zoologicznym UMCS oraz poznawali „Fascynujący świat mikroskopii elektronowej” pod opieką mgr. Jarosława Pawelca w Pracowni Mikroskopii Elektronowej.

Na podstawie uzyskanych wyników wyłoniono 10 laureatów, spośród których trzech najlepszych uczniów uhonorowano nagrodami ufundowanymi przez Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie i Radę Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Lista laureatów:

Miejsce

Imię i nazwisko
ucznia

Nazwa szkoły

Liczba punktów / 42

Imię i nazwisko nauczyciela
– opiekuna

1.

Agata Mazurek

III Liceum Ogólnokształcące

im. Unii Lubelskiej w Lublinie

34

Anna Stasiak-Godyńska

2.

Weronika Bereda

II Liceum Ogólnokształcące

im. Hetmana Jana Zamojskiego

w Lublinie

32

Dorota  Gajda

3.

Adam Wójtowicz

Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

im. St. Batorego w Lublinie

31

Anna Panasiuk

4.

Brandon Bartkowicz

II Liceum Ogólnokształcące

im. Piotra Firleja w Lubartowie

30

Ewa Hajduk

4.

Marcin Ciechański

II Liceum Ogólnokształcące

im. Hetmana Jana Zamojskiego

w Lublinie

30

Dorota  Gajda

4.

Jagoda Madejczyk

I Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

30

Krzysztof Bałuka

4.

Dorota Mocarska

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

30

Maria Czępińska-Kubiak

4.

Ignacy Tarski

Liceum Ogólnokształcące

im. ONZ w Biłgoraju

30

Barbara Zielińska

5.

Katarzyna Płudowska

IV Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Łukowie

29

Katarzyna Grzyb

6.

Aleksandra Ozygała

Zespół Szkół

im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

28

Elżbieta Świder

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a fundatorom dziękujemy za cenne nagrody. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu i uczestniczyli w pracach komisji oceniającej.

Kolejna edycja już za rok.  Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2017