Podsumowanie konferencji

Zapraszamy na krótkie filmowe podsumowanie szóstej edycji konferencji "Plant – the source of research material”, 10-12.09.2019, Nałęczów. Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego byli współorganizatorami tej konferencji.

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    24 października 2019