Organizacja zajęć w semestrze letnim

Drodzy Studenci,

W dniu 25 stycznia ukazało się Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Nr 2/2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Załącznik). Są w nim wskazane metody zdalne, jako podstawowy sposób realizacji zajęć, ale możliwe jest również prowadzenie części zajęć w formie stacjonarnej lub mieszanej (hybrydowej).

W związku z tym przygotowujemy plan zajęć na semestr letni w taki sposób, aby zdecydowana część zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń terenowych oraz pracowni magisterskich i specjalizacyjnych, wymagających używania specjalistycznej aparatury, odbywała się w formie stacjonarnej.  Będzie się to odbywało przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, a liczebności grup laboratoryjnych będą zmniejszone.

Wykłady, konwersatoria, lektoraty i zajęcia w pracowni komputerowej będą realizowane przede wszystkim w formie zdalnej w trybie synchronicznym za pomocą narzędzi MS Teams oraz Wirtualny Kampus.

Proszę również mieć na uwadze, że w sytuacji pogorszenia się warunków epidemicznych konieczne będzie prowadzenie wszystkich zajęć w formie zdalnej.

Liczę bardzo na Wasze opinie i współpracę, która w trudnych ostatnich miesiącach zdalnego i stacjonarnego nauczania układała się bardzo dobrze, oraz proszę o wyrozumiałość i odpowiedzialne podejście do wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się spotykać nie tylko przed ekranami komputerów, ale także w pracowniach Wydziału przez cały semestr letni 2020/2021.

Pozdrawiam serdecznie

Joanna Czarnecka, Dziekan

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2021