Organizacja zajęć - semestr zimowy rok 2021/2022

Szanowni Studenci oraz Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii,

w związku z opublikowaniem w dniu 3 września br. Zarządzenia JM Rektora UMCS w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii (ZR nr 80/2021) uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne w Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w semestrze zimowym będą zorganizowane w następujący sposób:

1. Laboratoria, konwersatoria, lektoraty, seminaria i pracownie będą miały formę stacjonarną i będą zorganizowane w możliwie niewielkich grupach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

2. Wszystkie wykłady będą miały formę zdalną i zostaną zaplanowane, jeśli to tylko będzie możliwe, w czasie "dni wykładowych". W przypadku zaplanowania wykładów oraz zajęć stacjonarnych tego samego dnia zostanie przewidziany odpowiedni czas umożliwiający dotarcie do domu, akademika lub stancji.

Plany zajęć w semestrze zimowym oraz kody dostępu do zajęć zdalnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, forma zajęć może ulec modyfikacji.

Joanna Czarnecka, dziekan WBiB

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2021