Organizacja zajęć na Wydziale BiB

Drodzy Studenci,

W dniu 20 sierpnia ukazało się Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Nr 73/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (Załącznik). Są w nim wskazane metody zdalne, jako podstawowy sposób realizacji zajęć, ale możliwe jest również prowadzenie części zajęć w formie stacjonarnej lub mieszanej (hybrydowej).

W związku z tym chcielibyśmy, aby jak największa część zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń terenowych oraz pracowni magisterskich i specjalizacyjnych, wymagających używania specjalistycznej aparatury, odbywała się w formie stacjonarnej.  Będzie to miało miejsce przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, a liczebności grup laboratoryjnych będą zmniejszone.

Wykłady, konwersatoria i zajęcia w pracowni komputerowej będą realizowane przede wszystkim w formie zdalnej w trybie synchronicznym za pomocą narzędzi MS Teams oraz Wirtualny Kampus.

Proszę również mieć na uwadze, że w sytuacji pogorszenia się warunków epidemicznych konieczne będzie prowadzenie wszystkich zajęć w formie zdalnej.

Bardzo liczymy na Wasze zrozumienie i współpracę, która w trudnych miesiącach zdalnego nauczania układała się bardzo dobrze, oraz prosimy o odpowiedzialne podejście do wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się spotykać nie tylko przed ekranami komputerów, ale także w pracowniach Wydziału przez cały semestr zimowy 2020/2021.

Tak jak w poprzednim semestrze, bardzo wartościowe będą dla nas wszystkie Wasze opinie i komentarze dotyczące organizacji zajęć, które pozwolą nam na efektywną, ale również bezpieczną i przyjazną dla wszystkich realizację założonych efektów kształcenia.

Pozdrawiam serdecznie
Joanna Czarnecka, Dziekan

    Aktualności

    Data dodania
    25 sierpnia 2020