Omówienie wyników badań ankietowych

Drodzy Studenci,

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym dyżurze Dziekanów naszego Wydziału (piątek, godzina 14.00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams, kod dostępu: v8kconu). Podczas spotkania chcemy zaprezentować wyniki ankiet prowadzonych wśród studentów w roku akademickim 2019/2020 wraz z ich analizą oraz wnioskami. Przedstawimy wnioski po analizie następujących ankiet:

  1. Analiza wyników z egzaminów i zaliczeń końcowych w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy).
  2. Raport dotyczący jakości zajęć zdalnych w semestrze letnim 2019/2020 – analiza i wnioski.
  3. Informacja o wynikach Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych dla roku akademickiego 2019/2020 (semestr letni).
  4. Analiza ankiet studenckich dotyczących oceny infrastruktury dydaktycznej Wydziału. Wnioski i podjęte działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji.

Joanna Czarnecka, dziekan

Małgorzata Wójcik, prodziekan

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2020