Ogłoszenie wyborcze - pracownicy techniczni

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej.

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

 informuje

  PRACOWNIKÓW

NAUKOWO-TECHNICZNYCH,

INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

I TECHNICZNYCH

 że

  w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 9.00

w Auli im. Prof. Jarosława Ościka

na Wydziale Chemii (Duża Chemia)

 

 odbędą się wybory elektorów

do kolegium elektorów właściwego do wyboru Rektora oraz

wybory przedstawiciela w Senacie UMCS

w grupie pracowników naukowo-technicznych,
inżynieryjno-technicznych i technicznych

 

 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na zebraniu wyborczym.

   Zgłoszenia kandydata może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze
(zatrudniona na Uniwersytecie).

Kandydat powinien posiadać bierne prawo wyborcze
(zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy) i powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.

    Uczelniana Komisja Wyborcza

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2016