Ogłoszenie wyborcze - pracownicy administracj i obsługi

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

informuje

PRACOWNIKÓW

ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

że

w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 9.00

w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji

 odbędą się wybory elektorów

do kolegium elektorów właściwego do wyboru Rektora

w grupie pracowników administracji i obsługi

 oraz

 wybory przedstawiciela w Senacie UMCS

w grupie pracowników administracji, obsługi oraz działalności wydawniczej

 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatów na elektorów oraz przedstawiciela w Senacie UMCS

należy zgłaszać do Działu Organizacyjno-Prawnego (Rektorat, p. 1301)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca br. do godz. 15.00.

 Zgłoszenia kandydata może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze
(zatrudniona na Uniwersytecie).

Kandydat powinni posiadać bierne prawo wyborcze
(zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie.

    Uczelniana Komisja Wyborcza

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2016