Obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Domaciuka

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Marcina Domaciuka – asystenta w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii i Biochemii

Temat pracy:  „Drogi rozwoju żeńskich struktur generatywnych u antarktycznej rośliny naczyniowej Deschampsia antarctica Desv.”

Szczegóły w załączniku. 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2015