Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Grażyny Stasiak

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 28 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali Audytoryjnej (0131B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:
    
mgr inż. Grażyny Stasiak – absolwentki stacjonarnych studiów doktoranckich
z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy:  „Zróżnicowanie i zmienność organizacji genomów
Rhizobium leguminosarum bv. trifolii”

Promotor: prof. dr hab. Anna Skorupska – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Bartosik – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
               dr hab. Małgorzata Łobocka – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
    
Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2015