Nowe konkursy w Priorytecie Biotechnologia

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z nowymi konkursami, w ramach Priorytetu Industrial Leadership, obszar tematyczny Biotechnology.

15 października ogłoszone zostały 23 konkursy. Szczegółowe informacje

Wśród tematów konkursowych dominują działania związane z wykorzystaniem nanotechnologii i materiałów hybrydowych w efektywnych kosztowo i technologicznie rozwiązaniach do zastosowania w gospodarce, zwłaszcza energetyce. Ważne miejsce w tematach konkursowych zajmuje także wykorzystanie rozwiązań nanotechnologicznych oraz biomateriałów w medycynie (w zakresie diagnozy i leczenia rzadkich chorób dotyczących systemu neurologicznego oraz wpisania się w Agendę Strategicznych Badań nad Medycyną i Innowacjami).

Oczekiwane są także propozycje wniosków interdyscyplinarnych, łączące naukę (biotechnologia, medycyna, nauki społeczne i humanistyczne), technologię, gospodarkę i społeczeństwo (pod kątem przyszłych wyzwań, związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz społecznych aspektów istotnych dla menedżerów i konsumentów).

Zapraszamy na konsultacje:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl 
tel. 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2015