Lubelski Festiwal Nauki 2021

Lubelski Festiwal Nauki jest największą cykliczną imprezą upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na liczbę uczestników znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali nauki w Polsce. Głównym celem LFN jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie. Wydarzenie organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin. Dodatkowo co roku w organizację LFN włączają się inne instytucje naukowo-badawcze i publiczne z całego województwa lubelskiego i podkarpackiego.

XVII Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Hasło festiwalu nawiązuje do radości płynącej z odkrywania świata nauki, przekraczania wielowymiarowych granic, a także komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej na polu nauki, sztuki, kultury i nowych technologii, stanowiąc jednocześnie pierwszy krok ku realizacji ambitnych planów umiędzynarodowienia LFN w ciągu kilku najbliższych lat. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministra Edukacji i Nauki wizja ta jest możliwa do zrealizowania.

W bieżącym roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pełniący funkcję głównego lidera XVII LFN, planuje realizację przełomowego w historii festiwalu programu, na który składają się m.in. Piknik Naukowy LFN na Placu Teatralnym przed gmachem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, podczas którego podjęta zostanie próba pobicia rekordu Guinnessa na największy polimer, wydarzenia artystyczno-kulturalne i popularnonaukowe, w tym spotkania ze światowej sławy popularyzatorami nauki, międzynarodowe sympozjum naukowe dla studentów i młodych naukowców z całej Europy oraz konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych.

Zgodnie z tradycją najważniejszym punktem programu są projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące oraz popularyzujące naukę i badania naukowe. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbędzie się w formule hybrydowej – część projektów oraz wydarzeń zostanie zrealizowana online, pozostałe zaś w formie tradycyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rezerwacja miejsc na zgłoszone dotychczas projekty w ramach XVII LFN dla wszystkich chcących wziąć udział w wydarzeniu możliwa jest pod linkiem:

https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/projekty.html


Zapraszamy także do udziału w konkursach organizowanych w ramach wydarzenia:

Zgłoszenia na konkurs trwają do 15.08.2021 r.
Więcej informacji na stronie III Konkursu - The greates invention ever

Zgłoszenia na konkurs trwają do 31.08.2021 r.
Więcej informacji na stronie IV Konkursu - Good idea!

Zgłoszenia na konkurs trwają do 31.08.2021 r.
Więcej informacji na stronie V Konkursu - Let's enjoy my science

Zgłoszenia na konkurs trwają do 15.08.2021 r.
Więcej informacji na stronie VI Konkursu - Power of science

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2021