Konkurs OPUS NCN – cztery projekty nagrodzone!

Niezmiernie miło nam poinformować, że w ramach ostatniego konkursu na realizację projektów badawczych OPUS Narodowego Centrum Nauki, zakwalifikowane zostały cztery projekty, które będą realizowane przez naukowców z naszego Instytutu.

Dr hab. Agata Starosta, prof. UMCS z Katedry Biologii Molekularnej będzie realizowała projekt badawczy pt. Rola alternatywnych EF-G w regulacji translacji podczas biosyntezy antybiotyków u Myxococcus xanthus (kwota przyznanych środków - 3 513 000 zł).

Dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS z Katedry Immunobiologii będzie kierowała projektem badawczym pt. Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans, który będzie realizowany w ramach konsorcjum z naukowcami z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Środki przyznane na ten projekt to 2 023 980 zł.

Dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS z Katedry Immunobiologii będzie realizowała projekt badawczy pt. Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila. Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym (wartość przyznanych środków - 837 960 zł).

Projekt badawczy pt. Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin, zrealizowany zostanie przez konsorcjum składające się z Wydziału Nauk Przyrodniczych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (lider projektu) oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zespołem badawczym z naszego Instytutu będzie kierował prof. dr hab. Adam Choma - Kierownik Katedry Genetyki i Mikrobiologii. Przyznane na ten projekt środki wynoszą 1 929 396 zł.

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych odkryć naukowych!

Anna Jarosz-Wilkołazka

Dyrektor Instytutu

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2020