Konkurs Biochemiczny 2019

5 kwietnia 2019 roku w Lublinie już po raz dziesiąty (jesteśmy z tego bardzo dumni!!!), odbył się Konkurs Biochemiczny, w którym wzięła udział młodzież ze szkół licealnych z całej Polski. Od 10 lat Konkurs jest organizowany przez pracowników Zakładu Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod patronatem merytorycznym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Tegoroczna, jubileuszowa X edycja Konkursu, została objęta patronatem honorowym przez Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin i przez Teresę Misiuk - Lubelską Kurator Oświaty. Komisja oceniająca, składająca się z pracowników Zakładu Biochemii UMCS, na podstawie uzyskanych wyników wyłoniła 3 laureatów i przyznała 4 wyróżnienia:

I miejsce                      Michał Sekuła, XXI LO im. św. S. Kostki w Lublinie  

II miejsce                     Jakub Banaś, Zespół Szkół Nr 1 im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

III miejsce                    Katarzyna Widomska, I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie 

I wyróżnienie               Daniel Drygulski, I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej      

II wyróżnienie             Maciej Czapla, I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach  

III wyróżnienie             Justyna Korneluk, II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu

IV wyróżnienie             Ilona Ochnik, I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach

Laureaci otrzymali bardzo cenne nagrody książkowe, osoby wyróżnione drobne upominki a wszystkie szkoły wzięły udział w losowaniu biochemicznych upominków (książki, tablice, pomoce naukowe). Zgodnie z Uchwałą Senatu UMCS laureaci Konkursu Biochemicznego (1-3 miejsce) są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na kierunki Biologia i Biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Tak więc bardzo zachęcamy laureatów do studiowania na naszym Wydziale!

Konkurs Biochemiczny jest jedynym tego rodzaju konkursem organizowanym w Polsce a w tegorocznej, X edycji, wzięło udział 127 uczniów z 35 szkół. Konkurs umożliwia sprawdzenie wiedzy przez uczniów i nauczycieli co jest bardzo ważne szczególnie dla uczniów, którzy niedługo będą zdawali egzaminy maturalne i będą decydowali o wyborze kierunku studiów. Tegoroczne pytania obejmowały budowę i charakterystykę wybranych biocząsteczek, mechanizm podstawowych szlaków biochemicznych, oraz współzależności między nimi na poziomie komórkowym, narządowym i całego organizmu. Pytania dotyczyły też słynnych Polskich biochemików a także odkryć biochemicznych, które zostały nagrodzone Nagrodą Nobla.

Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizatorów Konkursu. Fundatorami nagród byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Stowarzyszenie POSTIS z Lublina, Fundacja TYGIEL, Firma Merck, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL oraz Bank Santander. Bardzo dziękuję uczniom, którzy wykazali się ogromną wiedzą i nauczycielom za przygotowanie uczniów do Konkursu. Podziękowania kieruję również do pracowników Zakładu Biochemii UMCS za ich pracę przed i w czasie Konkursu, do studentów doktorantów i studentów z kół naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Studenci w czasie oczekiwania na wyniki wygłosili wykłady a uczniowie i nauczyciele mogli usłyszeć o etiologii i profilaktyce chorób nowotworowych, dowiedzieć się czy owady mogą być pokarmem przyszłości i stanąć oko w oko z sowami. Podziękowania kieruję także do władz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, które bardzo wspierają organizację Konkursu Biochemicznego.

Tekst: Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS, PTBioch

    Aktualności

    Data dodania
    10 kwietnia 2019