Komunikat JM Rektora w sprawie nauki zdalnej i trybu pracy w dniach 09.11-29.11.2020

Komunikat Rektora

z dnia 9 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Kierownicy jednostek organizacyjnych UMCS,

 

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, w tym pozostawaniem Lublina w czerwonej strefie zagrożenia oraz w nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada br., proszę o podjęcie następujących działań.

W okresie od dnia 9 listopada br. do dnia 29 listopada br.  zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie ww. okresie określa Zarządzenie Nr 104/2020 Rektora UMCS w związku z Zarządzeniem
Nr 73/2020.

Pracownicy Uniwersytetu w sposób możliwie najszerszy powinni być kierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej, tj. pracę na miejscu w tym czasie świadczyć powinny jedynie te osoby, których obecność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu. Praca zdalna powinna być realizowana zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 103/2020 Rektora UMCS. Za organizację pracy zdalnej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych odpowiadają ich kierownicy.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych jednostek administracji centralnej wskazane są na ich stronach internetowych.

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2020