Kalendarz wyborów na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wyborów na Wydziale Biologii i Biotechnologii w roku 2016.

1. Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej

17 lutego

2. Przyjęcie kalendarza wyborów na Wydziale Biologii i Biotechnologii

17 lutego

3. Wybór elektorów z grona samodzielnych pracowników nauki dokonujących wyboru Rektora i Prorektorów oraz Dziekana i Prodziekanów

23 marca

4. Wybór elektorów z grona pozostałych nauczycieli akademickich dokonujących wyboru Rektora i Prorektorów oraz Dziekana i Prodziekanów

23 marca

5. Wybór elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonujących wyboru Dziekana i Prodziekanów

23 marca

6. Wybór Dziekana

11 maja

7. Wybór Prodziekanów

25 maja

8. Wybór przedstawicieli Wydziału Biologii i Biotechnologii do Senatu UMCS

25 maja

9. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii

25 maja

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2016