Immatrykulacja

Uroczyste ślubowanie studentów I roku I stopnia Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

odbędzie się w dniu 1 października 2015 roku o godz. 10.30 w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” przy ul. Idziego Radziszewskiego 16.

Zbiórka studentów o godz. 10.15.

Ponieważ zgodnie z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania,

obecność na uroczystości jest o b o w i ą z k o w a.

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2015