I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Naturoterapii

2-3 czerwca 2017 roku odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Naturoterapii. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej wraz z Fundacją Scytia.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, możliwość nawiązywania współpracy oraz tworzenia zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają szansę przedstawienia wyników własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz zaprezentowania swojej działalności naukowej. Wydarzenie umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących dziedziny nauki o zdrowiu, profilaktyce oraz leczeniu. Wśród prelegentów pojawią się pracownicy Zakładu Fizjologii Roślin UMCS, UM oraz UP: Pan prof. K. Grzywnowicz, Pani prof. E. Solarska, Pan prof. P. Książek, Pani dr. hab. V. Kukuła oraz inni. Przewidziane są również krótkie wystąpienia przedstawicieli firm branżowych, którzy zaprezentują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z dziedziny nauki o zdrowiu. Na zakończenie zostaną wręczone certyfikaty oraz nagrody.

Każdy uczestnik czynny posiada możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym IKNS.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji potrwa do 21 maja 2017 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.konferencja-naturoterapii.pl. Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne i/lub poster naukowy są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w niniejszym formularzu najpóźniej do 26 maja 2017 r. Udział bierny nie wymaga rejestracji.

Szczegółowe informacje o konferencji można odnaleźć na stronie internetowej www.konferencja-naturoterapii.pl oraz stonie wydarzenia na Facebooku: www.facebook.com/events/626071620911778.


Oświadczenie:

Wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących patronatu medialnego Polskiej Akademii Zdrowia nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową Naturoterapii, organizowaną przez Fundację Scytia oraz Zakład Fizjologii Roślin UMCS wraz z Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie, informujemy, że organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji z tego patronatu – kładąc tym samym nacisk na czysto naukowy wymiar konferencji.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że tematy poruszane podczas konferencji oparte będą na wynikach badań naukowych, a wśród prelegentów pojawią się pracownicy lubelskich uczelni wyższych, w tym m.in.: prof. dr hab. n. med. Piotr Książek (UM), prof. dr hab. Ewa Solarska (UP), dr hab. Krzysztof Grzywnowicz (UMCS), dr n. farm. Wirginia Kukuła-Koch (UM). Tematyka prac prezentowanych przez uczestników będzie rzetelnie sprawdzana przez Komitet Naukowy i nie znajdą się wśród nich pozycje nienaukowe. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: „Najefektywniejsze flawonoidy w ograniczaniu chorób chronicznych”, „Naturalna i bezpieczna żywność wyzwaniem 21 wieku”, „O ziołolecznictwie” czy „Substancje bioaktywne w grzybach leczniczych”. W formule zaproponowanej przez organizatorów nie możemy więc mówić o promowaniu określonego stanowiska światopoglądowego, a jedynie o dyskusji akademickiej.

W związku z naukowym i akademickim charakterem inicjatywy, wydarzenie odbędzie się w zaplanowanym miejscu i terminie.

    Aktualności

    Data dodania
    28 kwietnia 2017