I Konferencja Naukowa Enzymos: „Enzymy w nauce i przemyśle”

Konferencja Enzymos 2015 to interdyscyplinarne spotkanie obejmujące praktyczne zastosowanie enzymów w wielu dyscyplinach nauki i gałęziach przemysłu, które będzie atrakcyjne dla badaczy (samodzielnych i młodszych pracowników naukowych oraz studentów).

Każdy z uczestników może prezentować osiągnięcia w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Posteru i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej

Podczas Konferencji wystąpią Goście Honorowi

Prof. dr hab. Wojciech Rode
Kierownik Pracowni Enzymologii Porównawczej w Zakładzie Biochemii Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński Katedra Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska Katedra Biochemii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UJ (1967 do 2013), Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmacji, Collegium Medicum UJ (2013-2015)

Prof. Andrzej Paszczyński School of Food Science na University of Idaho oraz Washington State University, Honorowy Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2015