Horyzont - szanse na zatrudnienie naukowców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z ofertą Komisji Europejskiej w zakresie możliwości pozyskania wybitnych naukowców z całego świata, w tym pochodzenia polskiego, do udziału w pracach polskich zespołów badawczych.

Dotychczasowy udział Polski w grantach Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) jest znikomy, w porównaniu z innymi krajami UE, w ramach tzw. „starej Piętnastki”. Dlatego Komisja Europejska, chcąc ograniczyć dysproporcje w liczbie grantów indywidualnych realizowanych w krajach „starej” UE oraz Unii tworzonej przez 28 krajów Wspólnoty, oferuje możliwość składania aplikacji przez naukowców pochodzenia polskiego, przebywających za granicą i zainteresowanych realizacją grantów stypendialnych w polskich instytucjach badawczych. Oferta adresowana jest również, obok Polski, także m.in. do Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii  i Rumunii.

Granty "Widening Fellowships" stanowią uzupełnienie oferty European Individual Fellowships i mogą być przyznane naukowcom z zagranicy, którzy złożyli wnioski w ramach EIF z krajami widening (wymienionymi powyżej), ale ich aplikacje, wysoko ocenione, nie otrzymały finansowania z powodu wyczerpania budżetu konkursu. Wnioski, za zgodą aplikujących naukowców oraz instytucji goszczących, zostaną przeniesione do konkursu "Widening Fellowships" i sfinansowane z budżetu obszaru "Spreading Excellence and Widening Participation", w ramach Programu Horyzont, jednak nie będą już podlegać ponownej ocenie.

Konkurs na granty IEF trwa do 12 września.

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 maja 2018