Projekt „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” dla Macieja Brysia

Niezmiernie nam miło poinformować, że pan Maciej Bryś uzyskał dofinansowanie z projektu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0.” Magistrant Katedry Immunobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS realizować będzie projekt pt.: „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego”, pod opieką dr hab. Anety Ptaszyńskiej, prof. UMCS.  Pan Maciej zajmuje się mikroskopową analizą pyłkową miodów, określa właściwości mikrobiologiczne i fizykochemiczne miodów oraz interesuje się biologią i ekologią pszczoły miodnej. Już niebawem przyjrzymy się pracy pana Macieja i zobaczymy jak wyglądają badania miodów od kuchni.

Serdecznie gratulujemy panu Maciejowi Brysiowi i życzymy wielu sukcesów! 

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie realizuje na Wydziale Biologii i Biotechnologii projekt „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez udział w projekcie pozakonkursowym  o charakterze koncepcyjnym pn. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Cel projektu: wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Dorota Samborska
    Data dodania
    7 listopada 2019