Grant dla dra hab. Sławomira Dreslera

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS poinformowało o rozstrzygnięciu wewnętrznego konkursu grantowego na realizację prac przedwdrożeniowych, zrealizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Z wielką przyjemnością informujemy, że jednym z laureatów konkursu jest naukowiec z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS:

dr hab. Sławomir Dresler, autor prac pt.: „Opracowania innowacyjnej, naturalnej kompozycji preparatu kosmetycznego do pielęgnacji skóry, w tym skóry skłonnej do podrażnień”, otrzymał dofinansowanie o wartości 86 700,00 zł.

Gratulujemy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2021