Godziny rektorskie 13 czerwca (czwartek)

JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Stanisław Michałowski ogłasza godziny rektorskie na wszystkich wydziałach naszego Uniwersytetu ze względu na organizację XXII Biegu o Puchar JM Rektora UMCS.

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych obowiązywać będą w dniu 13 czerwca 2019 r. (czwartek) w godz. 14:00-17:00.

W tym czasie zaplanowany jest bieg główny oraz bieg sztafet wydziałowych.

Zapraszamy do uczestnictwa i kibicowania!

    Aktualności

    Data dodania
    12 czerwca 2019