Godziny Dziekańskie

GODZINY DZIEKAŃSKIE

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii
ogłasza w dniu
 21 marca 2019 r. (czwartek)
od godziny 15:00

godziny wolne od zajęć dydaktycznych

w związku z zaplanowanym w tym dniu spotkaniem w ramach
Forum Młodych Naukowców

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2019