Fundacja En Arche ogłasza konkurs na stypendium pieniężne dla osób zainteresowanych teorią inteligentnego projektu.

Konkurs adresowany jest do studentów i studentek biologii trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich oraz trzeciego i czwartego roku studiów jednolitych.

Zwycięzcy konkursu będą otrzymywać stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Kandydaci i kandydatki do otrzymania stypendium są zobowiązani: (1) przedstawić esej oraz (2) przejść rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie eseju i rozmowy zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do (3) złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z rozwoju swoich zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu. Uczestnicy programu stypendialnego zostaną zgłoszeni do udziału w Summer Seminar on Intelligent Design organizowanym przez Discovery Institute w Seattle (USA), w lipcu 2020 roku.

Esej odpowiadający na pytanie:„Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” należy nadesłać do 15 lipca 2019 roku na adres mailowy stypendia@enarche.pl

Więcej informacji na temat warunków konkursu na stronie www.enarche.pl/konkurs-stypendialny

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2019