Dziekanat naszego Wydziału najlepszy!

Dziekanat naszego Wydziału najlepszy w ocenie studentów

Z przyjemnością informujemy, że dziekanat naszego Wydziału został oceniony najlepiej wśród wszystkich dziekanatów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Ocenę naszego dziekanatu studenci mogli dokonać podczas realizacji ogólnouniwersyteckiego badania jakości kształcenia. W części ankietowej badania udział wzięło 2001 studentów, z czego 100 respondentów jako swoją jednostkę wybrało Wydział Biologii i Biotechnologii.

Badanie fokusowe odbyło się na przełomie listopada i grudnia 2013 roku oraz kwietnia i maja 2014, natomiast badanie ankietowe odbyło się w kwietniu i maju 2014 roku.

Szczegóły w załączniku.

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2014