Blok dydaktyczny dla studentów II stopnia

Studenci III roku
BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Informujemy o możliwości ukończenia 4 semestralnego kursu dydaktycznego uprawniającego Państwa do wykonywania
zawodu nauczyciela:
-   biologii w szkole gimnazjalnej oraz
-   biologii i przyrody w szkole ponadgimnazjalnej.


W bloku oferujemy zajęcia z zakresu:

-   psychologii
-   pedagogiki
-   dydaktyki
-   technologii informacyjno-komunikacyjnych
-   emisji głosu

Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale BiB.

Koszt za rok jedynie 200 zł. 

Koszt kursu poza Wydziałem/ po ukończeniu studiów 2700 zł :-)

Warto zadbać o swoją zawodową przyszłość :-)


Zapisy będą przyjmowane przy rekrutacji na II stopień studiów.

*Więcej szczegółów w Pracowni Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej p. 247B lub p. 243 B

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2016