ABSOLUTORIA UMCS 2015 – informacja dla uczestników

Drodzy studenci i studentki biorący udział w Absolutoriach UMCS 2015, informujemy, iż modyfikacji uległ wstępny harmonogram uroczystości absolutoryjnych. 

Poniżej przedstawiamy ostateczny terminarz tegorocznych Absolutoriów uzgodniony i zaakceptowany przez Władze Uczelni.

Data

Wydział

Miejsce

29.05.2015
godz. 15:30

Pedagogiki i Psychologii

Aula Uniwersytecka
(Wydz. Prawa i Administracji)

12.06.2015
godz. 15:30

Filozofii i Socjologii, Biologii i Biotechnologii, 
Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki,
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Aula Uniwersytecka
(Wydz. Prawa i Administracji)

13.06.2015
godz. 10:00

Humanistyczny

Aula im. K. Myślińskiego
(Wydz. Humanistyczny)

20.06.2015
godz. 12:00

Politologii

Aula im. I. Daszyńskiego
(Wydz. Politologii)

27.06.2015
godz. 10:00

Prawa i Administracji

Aula Uniwersytecka
(Wydz. Prawa i Administracji)

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2015 znajdują się na stronie www.faumcs.pl.

Pytania prosimy kierować do Koordynatora Absolutoriów
e-mail: absolutoria.umcs.lublin@gmail.com
tel. 513-821-692

    Aktualności

    Data dodania
    13 maja 2015