Zmarł Profesor Maksymilian Snoch

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 grudnia 2016 roku zmarł

Śp.

Maksymilian Snoch

profesor sztuk plastycznych, wybitny artysta grafik i pedagog.

Laureat 35 nagród i wyróżnień za twórczość artystyczną, głównie na konkursach międzynarodowych. Autor 54 wystaw indywidualnych. Swoje  prace  wystawiał  w  ponad  400  galeriach  w  kraju  i  za  granicą.

Od 1971 roku członek  Związku  Polskich  Artystów  Plastyków.  W latach  2000 – 2005 członek  Rady Artystycznej Zarządu  Głównego  ZPAP  w Warszawie.

Dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego w latach 1993 – 1997, a następnie pierwszy Dziekan Wydziału  Artystycznego  UMCS w latach 1997-1999. To dzięki jego staraniom w roku 1997 IWA został przekształcony w Wydział Artystyczny UMCS.

Wieloletni Kierownik Zakładu Grafiki Warsztatowej I. Otrzymał 10 nagród oraz 4 odznaczenia państwowe i ministerialne za działalność  dydaktyczną, m. in.:

1974, 1976 – Nagrody  Ministerstwa  Nauki,  Szkolnictwa  Wyższego  i  Techniki za pracę w Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym Wychowania Plastycznego,

1988 – Złoty Krzyż Zasługi za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą,

1988 – Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury  MKiS,

1996 – Medal Komisji Edukacji Narodowej MEN,

2000 – Krzyż Kawalerski  Orderu Odrodzenia Polski.

W  latach  1988 – 1999  kierował  Radą  Programową  „Małej  Galerii  Grafiki”  w  Muzeum  Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie. W  latach  1992-1994 współpracował z Zakładem Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Juror i przewodniczący jury w 20 ogólnopolskich  i  międzynarodowych konkursach sztuki. Organizator  licznych  wystaw  pracowników  Wydziału Artystycznego UMCS i  środowiska  lubelskiego. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 5 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w kaplicy cmentarnej, ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2016