ZAPROSZENIE do udziału w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Nieznane a warte poznania

Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ma zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Nieznane a warte poznania, która odbędzie się w dniach 27-28.04.2020 w siedzibie UMFC w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będzie Koncert Kompozytorski.

Celem Sesji jest stworzenie młodym teoretykom muzyki, muzykologom, kompozytorom

i wykonawcom przestrzeni do dyskusji, wymiany myśli, doświadczeń i umiejętności. Nasze

zaproszenie kierujemy do studentów I, II i III stopnia.

Tematyka tegorocznej sesji skupiać ma się wokół nieznanych lub zapomnianych wątków kultury

muzycznej: twórczości, wykonawstwa, historii oraz muzyki najnowszej. Mile widziane będą

referaty interdyscyplinarne, które podejmą rzadko poruszane kwestie okołomuzyczne

z perspektywy innych dziedzin sztuki i nauki.

Sugerowany czas wypowiedzi to 20 do 30 min. Ze względu na ograniczony czas trwania Sesji,

organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do czynnego udziału wybranych referatów.

Osoby zainteresowane udziałem w Sesji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza

zgłoszeniowego na adres kolonaukowe1.umfc@gmail.com do dnia 31.03.2020. Udział w Sesji jest

bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani zwrotów kosztu podróży, służą natomiast

pomocą w zarezerwowaniu noclegów w DS Dziekanka lub innych obiektach w centrum miasta.

Zainteresowanych kompozytorów zapraszamy także do przesyłania zgłoszeń na Koncert

Kompozytorski, który odbędzie się 28.04.2020 w Sali Koncertowej UMFC. Partytury zgłaszanych

utworów prosimy przesyłać do dnia 31.03.2020 na adres kolonaukowe1.umfc@gmail.com.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych utworów ze względu na obsadę

wykonawczą czy czas trwania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy kolonaukowe1.umfc@gmail.com.

Zapraszamy również do odwiedzania strony

https://www.facebook.com/KoloNaukowoArtystyczneUMFC na której znaleźć można bieżące

informacje.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Koła Naukowo-Artystycznego

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    24 stycznia 2020