Wystawa prof. Tomasza Zawadzkiego

Prof. Tomasz Zawadzki serdecznie zaprasza na wystawę:

"Pomiary bezpośrednie"

Czas trwania wystawy: lipiec – sierpień 2019
Galeria Przestrzeń dla Sztuki S²

Krakowskie Przedmieście 20/22 lok.6
00-325 Warszawa

 

Tomasz Zawadzki nadał wystawie nazwę – Pomiary bezpośrednie. Pojęcie to zaczerpnięte jest z metrologii, nauki zajmującej się miarą, na co wskazuje greckie métron. Artysta sugeruje zatem, że podejmuje próbę ujęcia rzeczywistości w jakąś wielkość. Odnosi nas tym samym do przestrzeni i liczby. Czym są owe pomiary bezpośrednie? Jest to taki sposób pomiaru, w którym wynik pomiaru otrzymuje się na podstawie wskazania przyrządu wywzorcowanego w jednostkach miary wielkości mierzonej.

Dodajmy tu jeszcze to, że metoda bezpośredniego porównania polega na porównaniu całkowitej wielkości mierzonej ze znaną wielkością wzorcową tej wielkości, chodzącą bezpośrednio do pomiaru1. Czyli mamy wzorzec i konkretny pomiar. Gdybyśmy chcieli ująć to w kontekście filozoficznym mamy zatem nieidealną rzeczywistość i ideę. Tomasza Zawadzkiego interesuje przestrzeń, nie tylko ta wewnętrzna, ale także zewnętrzna. Przestrzeń jest tym, co charakteryzuje rzeczywistość. Przecież świat jest osadzony w przestrzeni. Problem ten intrygował artystów od wieków. Był w kręgu zainteresowania artystów renesansowych. Próbowali oni wyznaczać przestrzeń idealną.


 Źródło: http://www.przestrzensztukis2.pl/

    Aktualności

    Data dodania
    14 sierpnia 2019