Valse Lyrique Tomasza Krawczyka

Kompozycja kameralna na flet i fortepian Valse Lyrique (IMSN 979-0-69313-095-5) mgr. Tomasza Krawczyka, asystenta w Zakładzie Pedagogiki Instrumentalnej Wydziału Artystycznego UMCS została wydana w grudniu 2017 r. przez Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia ze środków finansowych UMCS.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2017