Uroczystości pogrzebowe Śp. dr hab. Marii Sękowskiej, prof. UMCS

Dziekan Wydziału Artystycznego dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS ogłasza godziny dziekańskie w dniu 28 stycznia 2020 r. od 8:00 do 14:00, by umożliwić uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych.


 

O godz. 8.45 na górny parking przed Instytutem  Sztuk Pięknych zostanie podstawiony autokar. Osoby zainteresowane chcące zarezerwować miejsce w autokarze proszone są o kontakt z Sekretariatem ISP pokój nr 9 lub pod numerem telefonu 537-69-24 lub 537-69-40.

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    23 stycznia 2020