Rekrutacja w Instytucie Sztuk Pięknych

Harmonogram egzaminów wstępnych:

 

Studia I stopnia

3 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

10 - 13 lipca - egzaminy wstępne

Kandydaci proszeni są o przyniesienie na egzamin dowodu osobistego i potwierdzenia wpłaty egzaminacyjnej.

Szczegółowy termin egzaminu zostanie opublikowany w IRK, na indywidaulnych kontach kandydatów.

I część egzaminu

Rysunek - studium postaci, godz: 9.00 - 13.00

karton zapewnia komisja (100x70), kandydat przynosi przybory rysunkowe (ołówek, węgiel)

II część egzaminu

Malarstwo - martwa natura, godz: 14.00 - 17.00

kandydat przynosi podobrazie (50x70), (blejtram, zagruntowana tektura)

14 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, ogłoszenie listy rankingowej oraz listy osób zakwalifikowanych na studia

17 - 18 lipca - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia (pokój nr 7, godz.10-15)

18 lipca - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

20-21 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z 2 listy (pokój nr 7, godz.10-15)

24 lipca - ogłoszenie 3 listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca

26 - 27 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z 3 listy (pokój nr 7, godz.10-15)

 

Studia II stopnia

23.09.2017 r. - zakończenie rejestracji w systemie IRK, wnoszenie opłat rekrutacyjnych i przyjmowanie dokumentacji artystycznej

25.09.2017 r. - ocena przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydatów w wersji elektronicznej o raz ogłoszenie list rankingowych i list zakwalifikowanych na studia

26.09.2017 r. - przyjmowanie dokumentów w miejscu wyznaczonym przez komisję

27.09.2017 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji i zamknięcie list przyjęć. Przyjmowanie dokumentów na kierunek Grafika w języku angielskim

28.09.2017 r. - ogłoszenie wynikówrekrutacji i zamknięcie list przyjęć na kierunek Grafika w języku angielskim.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Instytutu Sztuk Pięknych przyjmuje codziennie w dni robocze, w godzinach: 10-12, w pokoju nr 7 w Instytucie Sztuk Pięknych WA UMCS, al. Kraśnicka 2b.

Wszelkich informacji można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

stacjonarny  (81) 537 69 48,

komórkowy  506 005 005.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Adam Skóra
    Data dodania
    30 czerwca 2017