Plener HOŁOWNO 2014

Plener odbędzie się w terminie: 22.05.2014 – 1.06.2014 31 maja 2014 otwarcie wystawy po-plenerowej o godz. 18.00 w Hołownie

 

Plener HOŁOWNO 2014

Kraina Rumianku: „Intermedialność natury

Na bazie istniejących uwarunkowań historycznych i socjologicznych, ale również wobec otaczającego nas krajobrazu: jego specyfiki w sensie natury oraz statusu cywilizacyjnego: drogi, zabudowania, pola uprawne, melioracje itd. - będziemy badać  wizję rozwoju miejsca oraz jego tożsamość. Spróbujemy kreować projekty artystyczne, obrazy, wizje, obiekty, filmy czy stałe realizacje, itd.

Spróbujemy sprawdzić potencjalności miejsca,  jego otoczenia i zbudować artystyczne projekty, które stałaby się wizerunkiem miejsca.

Efektem naszego pobytu w Hołownie będą impresje na temat miejsca i okolic, oraz wizyjne projekty artystycznych prac, obiektów itd.

Intermedialność natury” to generalny zamysł pleneru, z którym spróbujemy się zmierzyć w sensie konstrukcji medialnej. Intermedialne strategie zastosujemy jako punkt wyjścia, który stanie się procesem przekraczania ustalonych, uznawanych norm i artystycznych podziałów.

Rozpoznając nowe możliwości powiązań, połączeń i związków pomiędzy naturą, kulturą i sztuką, zechcemy scalić wszystkie wątki w nową zintegrowaną całość. Będziemy poszukiwać odmiennych składników wyjściowych, które mogą się zintegrować w nowe zjawiska w „między- przestrzeni” czyli w miejscu spotkania: gdzie jedno zjawisko przechodzi w inne i kształtuje się nowa jakość.

Plener jest finansowany przez Fundację PKO BP w Warszawie. 

Organizatorzy: Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie oraz STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW  POLESIA LUBELSKIEGO w Podedwórzu.

W październiku 2014 odbędzie się wystawa po-plenerowa w siedzibie PKO BP w Warszawie.

Plener będą prowadzić: Jan Gryka oraz  Robert Kuśmirowski pracownicy Zakładu Intermediów i Rysunku ISP, WA, UMCS w Lublinie.

Uczestnicy:

1. Agnieszka Dudek

2. Jagoda Gołębiowska

3. Sylwia Gronowska

4. Paulina Janczylik

5. Paulina Janowska

6. Krzysztof Korszeń

7. Kaja Kurczuk

8. Anna Kruk

9. Anna Link

10. Jerzy Norkowski

11. Agnieszka Ozimek

12. Edyta Pacześniak

13. Marcin Proczek

14. Aleksandra Staszak

15. Kinga Stępniewska

16. Tatiana Talipowa

17. Iwona Zygiel

18. Olga Winiarczyk

    Aktualności

    Data dodania
    21 maja 2014