Piotr Lech / wystawa Grafik i Rysunków

Zapraszamy na wystawę z okazji 40-lecia pracy twórczej Piotra Lecha wielokrotnie nagradzanego wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która zostanie zakończona uroczystym finisażem w dniu 04.10.2019 r., godz. 18:00.

„Piotr Lech wystawa Grafik i Rysunków” jest prezentacją kilkudziesięciu lat artystycznych podróży w dziedzinie grafiki i rysunku. Zawiera kilkadziesiąt wybranych obiektów graficznych i rysunkowych będących fragmentami autorskiej prezentacji artystycznej. Piotr Lech dokonuje w niej swoistej retrospekcji w obszarach różnorakich motywacji artystycznych, ewaluacji postawy twórczej i jej uwarunkowań społecznych, do których komentarz stał się zaczynem swoistego komentarza odautorskiego. Kilkadziesiąt grafik i rysunków nie opisuje go całkowicie jako artysty, stanowi jednak istotny element w poznaniu postawy lubelskiego twórcy obecnego w życiu środowiska artystycznego Lublina od kilkudziesięciu lat. Prezentowane na wystawie prace pokazują krystalizowanie się jego artystycznej wypowiedzi od lat 80-tych XX w. do dnia dzisiejszego. Zawierają różnorakie obiekty - od tradycyjnych technik rysunkowych (ołówek, rysunek tuszem) przez różnorodne klasyczne techniki graficzne (akwaforta, akwatinta, miękki odprysk, druk anastatyczny itp.) czy szczególnie ulubione techniki litograficzne, preferowany obecnie - druk cyfrowy. Wszelkie formy wypowiedzi artystycznej obecne na wystawie dookreślają postawę twórczą Piotra Lecha.


Uroczysty finisaż i spotkanie z autorem: 04.10.2019| 18:00 

Wystawa dostępna: 13.09.2019 – 05.10.2019

Od wtorku do soboty w godz. 12:00-18:00

 Miejsce: City Project (Poziom -1) CSK w Lublinie.

Wstęp wolny

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    20 września 2019