Ogólnopolska Konferencja Naukowa

PROGRAM KONFERENCJI

Ciało, strój, biżuteria

w kontekście przemian kulturowych, społecznych

i politycznych drugiej połowy XX wieku

 

11-12 października 2018 roku

pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora UMCS

Prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego

 

     Miejsce obrad: ACK UMCS „Chatka Żaka”, Lublin, ul. Radziszewskiego 16

                                Sala Widowiskowa Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Anna Sieradzka, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. dr hab. Grażyna Bobilewicz, Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Prof. dr hab. Almut Bues, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa

Prof. dr hab. Eleonora Jedlińska, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prof. dr hab. Agnieszka Bender, Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego, Warszawa

Dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Muzeum Narodowe, Wrocław

Dzień pierwszy: 11 października 2018 roku

godz. 13:00 - Początek konferencji: 

Powitanie gości przez:

Panią Prorektor prof. Urszulę Bobryk,

Dziekana Wydziału Artystycznego prof. dra hab. Krzysztofa Szymanowicza

i organizatorów konferencji

Godz. 13:20 - Część I:  CIAŁO – aspekty cywilizacyjne

 • Ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Antropologiczne fundamenty ikonografii w liturgii chrześcijańskiej.
 • Dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Ciało - śmierć - zwłoki: piękno i makabra.
 • Dr Anna Kostrzyńska-Miłosz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Ciało, strój i meble kilka słów o zależności form (komunikat).
 • Lek. Mariola Piekutowska-Folga, Kielce, Negatywne skutki przewlekłego stresu w drugiej połowie XX wieku na podstawie nerwicy natręctw. Granica między zdrowiem a chorobą.
 • Dr Jarosław Janowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Cielesność pojęć.

Godz. 15:00 -15:20 – dyskusja, przerwa kawowa

Godz. 15:20 - Część II:  STRÓJ - konteksty społeczne, kulturowe i polityczne

 • Dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. IS PAN, Instytut Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Wizualność, znakowość, funkcje “uniformów” subkultur młodzieżowych w Rosji II połowy XX wieku.
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Rock i moda w latach sześćdziesiątych XX wieku.
 • Dr Irmina Gadowska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, „Nie-sterylni od marzeń. Ubiór jako element  kontestacji rzeczywistości w cyklach fotograficznych  Roberta Laski w latach 1985-1993.
 • Mgr Adam Drozdowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Symbioza ciała i stroju jako manifest. Wizja artystyczna Alexandra McQueena ma tle przemian lat 90.

Godz. 16:40 -17:00 – dyskusja, przerwa kawowa

Godz. 17:00 - Część III:  STRÓJ – Moda w PRL

 • Dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu/ Joanna Kowalska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Egzotyczne remedia: moda i polska rzeczywistość lat 80 XX wieku.
 • Dr Joanna Minksztym, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Na Mundialu i w Watykanie. Stroje ludowe jako element celebracji uroczystości świeckich i religijnych w czasach PRL-u.
 • Dr Anna Wiszniewska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego MODA DAMSKA. Projekty i projektanci.   
 • Mgr Zuzanna Żubka-Chmielewska, Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, (Nie) świeży powiew zachodu, czyli rynek używanej odzieży w Polsce po 1945 roku.
 • Dr Wojciech Paduchowski, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Gumofilce - mroczny obraz Nowej Huty.

Godz. 18:40 -19:00 – dyskusja

Godz. 19:30 – kolacja w Hotelu Huzar

Dzień drugi: 12 października 2018 roku

godz. 9:00 -Początek obrad: 

Część IV:  STRÓJ – Moda i konfekcja

 • Mgr Anna Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Czy pończochy są niemęskie, czyli historia stroju, jako element edukacji kulturowej.
 • Mgr Anna Domin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Historia bielizny jako źródło inspiracji dla projektantów mody w drugiej połowie XX wieku.
 • Mgr Cathy Nhung, Szpilki. Wielowymiarowy portret kobiety. 
 • Dr Ewa Wieruch-Jankowska, Muzeum Warszawy, Kobieca bielizna lat 60. XX wieku na podstawie wybranych przykładów z prasy francuskiej.

Godz. 10:20 -10:40 – dyskusja, przerwa kawowa

Godz. 10:40 - Część V: STRÓJ – Moda i tradycja

 • Dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, “All Congolese are sapeurs”, czyli o współczesnych elegantach z Konga.
 • Dr Joanna Małocha, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Z przeszłości w XX wiek – wybrane tradycyjne stroje rdzennych mieszkańców Afryki.
 • Dr Joanna Wasilewska, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, „Nie ma nic piękniejszego niż kobieta w ao dai”. Wietnamski strój ludowy jako nośnik idei modernizacji i tradycji.
 • Dr hab. Lucyna Rotter, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Nowe trendy w "modzie zakonnej" po Soborze Watykańskim II.
 • Mgr Karolina Krzywicka, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Chamsa – tradycyjne amulety muzułmańskie w kulturze popularnej.

Godz. 12:20 -12:40 – dyskusja, przerwa kawowa

Godz. 12:40 - Część VI: BIŻUTERIA – różne perspektywy recepcji

 • Mgr Jerzy Żmudziński, Klejnoty księżnej Windsoru.
 • Dr Anna Wiśnicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Design w służbie korony. Tradycja i awangarda w projektach biżuterii firm Georg Jensen i Ole Lynggaard.
 • Lek. Mariola-Piekutowska-Folga, Kielce, Naśladownictwo czy sztuka? Przyczynek do zgłębienia fenomenu biżuterii kostiumowej.

Godz. 13:40 -14:00 – przerwa kawowa

Godz. 14:00 – cd.

 • Dr Katarzyna Bogacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Pierścień Prymasa Stefana Wyszyńskiego z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Historia oraz znaczenie ideowe w kontekście społeczno-kulturowym
 • Mgr Dorota Zahel, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Biżuteria pięknych Przemyślanek w drugiej połowie XX wieku na wybranych przykładach.
 • Mgr Marta Andrzejczak, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Od pierwszej wystawy biżuterii autorskiej w Polsce po koniec XX wieku – próba syntezy.
 • Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Salvador Dali – „Palatyn nowego renesansu”. Credo artysty-jubilera.

Godz. 15:20 – dyskusja, zamknięcie obrad

Przewodnicząca konferencji:

Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS,  Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Sekretarz konferencji:

Dr Małgorzata Gorzelewska-Namiota,Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

  Aktualności

  Autor
  Emilia Olszak
  Data dodania
  2 października 2018