Film dokumentujący powstanie największego drzeworytu w Polsce

Film dokumentujący powstanie największego drzeworytu w Polsce wykonanego przez pracowników i studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

W 2017 roku z okazji obchodzonej w naszej Uczelni 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, studenci i pracownicy Wydziału Artystycznego postanowili uczcić to wydarzenie z rozmachem oraz w niekonwencjonalny sposób. Narodziła się idea, aby stworzyć wyjątkowe dzieło, które swoją formą złoży swego rodzaju hołd Noblistce. Dzięki temu powstała grafika - największy drzeworyt w Polsce. Obraz podkreśla wyjątkowość osoby Marii Curie-Skłodowskiej i jej wkład w naukę. Inspiracją do powstania grafiki było niezwykłe zdjęcie wykonane w 1927 roku podczas Kongresu w Brukseli. Fotografia przedstawia najwybitniejszych naukowców XX wieku - 29 osób, które zmieniły obraz współczesnej nauki. Wśród tej zaszczytnej grupy znalazła się również Maria Curie-Skłodowska. Jej postać wydaje się być tym bardziej znamienna, iż jest jedyną kobietą w tym gronie. Fotografia ta stała się swego rodzaju ikoną i jednym z najbardziej znanych wizerunków Skłodowskiej. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest kierownik Zakładu Grafiki Warsztatowej I, prof. Krzysztof Szymanowicz, Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS. Drzeworyt wykonali studenci drugiego roku grafiki pod kierunkiem asystenta Karola Pomykały. Stworzenie tak dużej grafiki – wym. 250 cm na 520 cm – było nie lada wyzwaniem, dlatego prace nad projektem rozpoczęły się już w październiku 2016 roku.

autor filmiku - mgr Karol Pomykała

    Aktualności

    Autor
    Emilia Olszak
    Data dodania
    28 marca 2019