Dr Krzysztof Stachyra gościem Kongresu w Austrii.

Dr Krzysztof Stachyra z Zakładu Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii UMCS w dniach 9-12 listopada 2017 był gościem V. Międzynarodowego Kongresu Mozart & Science Music for medicine and therapy w IMC University of Applied Sciences Krems w Austrii na zaproszenie prof. Geharda Tuceka, dyrektora Institute Therapeutic Sciences & Josef Ressel Center. W ramach Kongresu poprowadził warsztaty pt. „Dances performed while seated as a form of movement with therapeutic goals”. Pobyt w Austrii służył także omówieniu możliwości współpracy pomiędzy naszymi uczelniami w zakresie wymiany kadry i studentów, a także prowadzenia badań naukowych.

2 grudnia 2017 roku dr Krzysztof Stachyra otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyplom za pracę na rzecz rozwoju sztuki osób z niepełnosprawnościami.

Serdecznie gratulujemy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 stycznia 2018