Absolutoria - ogłoszenie dla starostów i opiekunów studiów

W imieniu Pani Prorektor ds. Studenckich UMCS, prof. Urszuli Bobryk oraz Fundacji Absolwentów UMCS serdecznie zapraszamy Opiekunów i Starostów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie) na spotkanie dotyczące organizacji na naszym Uniwersytecie uroczystości na zakończenie studiów pod nazwą „Absolutoria UMCS 2015”.

Spotkanie ma na celu omówienie kwestii organizacyjnych dotyczących uroczystości, współpracy Starostów z organizatorami przy prowadzeniu zapisów oraz promocji wydarzenia na Wydziałach.

Udział w spotkaniu weźmie pani Prorektor ds. Studenckich, prof. sztuk. muz. Urszula Bobryk, która objęła patronat nad uroczystościami absolutoryjnymi UMCS.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy środę, 25 lutego 2014 r. o godzinie 13.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin).

Z poważaniem
Organizatorzy Absolutoriów UMCS 2015

    Aktualności

    Data dodania
    16 lutego 2015