8 studentów Wydziału Artystycznego UMCS otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że 8 studentów kierunku grafika prowadzonego na Wydziale Artystycznym UMCS otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia artystyczne na rok akademicki 2021/2022.

Tegorocznymi laureatami stypendium są:

Tomasz Belew
Maja Ćwiek
Michał Karpiński
Izabela Kucharska
Karolina Lasota
Dominika Marek
Michał Zabielski
Magdalena Żuk

Wszyscy laureaci są uczestnikami grantu „Grafika warsztatowa z UMCS na forum międzynarodowym” realizowanego pod kierunkiem dr hab. Alicji Snoch-Pawłowskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

31 marca 2022 r.  spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendium 432 studentom repezentującym niemal wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

14 stypendiów otrzymali studenci UMCS, w tym 8 studentów z Wydziału Artystycznego, 3 studentów z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 2 studentów z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa i 1 student z Wydziału Filologicznego.

Serdecznie gratulujemy studentom naszej Uczelni.

Pełny komunikat znajduje się na stronie Ministerstwa.

    Aktualności

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    7 kwietnia 2022