„Przestrzeń otwarta, przestrzeń zamknięta” FOTORELACJA

„Przestrzeń otwarta, przestrzeń zamknięta” to tytuł wystawy i konferencji w ramach 24. Wschodniego Salonu Sztuki 2019. Na wystawie prezentowane były prace kilkunastu artystów z różnych dziedzin sztuki. Zarówno konferencja, jak i wystawa była poświęcona twórczości, która mimo swej ograniczonej sfery formalnej przekracza ramy tradycyjnej sztuki i zmusza odbiorcę do dopełnienia dzieła w sferze mentalnej.

Wydarzenie miało miejsce 28 listopada 2019 r. na Wydziale Artystycznym UMCS oraz w Galerii Wystaw Czasowych w Centrum Spotkania Kultur.

W trakcie konferencji zamiarem uczestników była również debata nad rolą sztuki, artysty oraz instytucji kultury jako miejsca, w którym odbiorca, konfrontując się z własnymi emocjami, refleksjami, nie zawsze oczekuje podpowiedzi lub wskazówek interpretacyjnych z tzw. drugiej ręki. Mając prawo odwołania się do własnego doświadczenia i osobistej wrażliwości może czuć się partnerem w odkrywaniu sensów współczesnej sztuki, a nie tylko biernym odbiorcą, czy przedmiotem oddziaływania kuratorów i krytyków wchodzących często w rolę mentorów.


Organizatorzy:

Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków
Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    5 grudnia 2019