XII Konkurs Slawistyczny rozstrzygnięty!

7 maja 2021 r. odbyła się XII edycja Konkursu Slawistycznego dla uczniów szkół średnich całej Polski, organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS oraz Instytut Neofilologii UMCS (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego). Po raz pierwszy spotkaliśmy się w przestrzeni wirtualnej – na platformie MS Teams.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o krajach słowiańskich: Rosji, Ukrainie, Bułgarii i Białorusi (tj. krajów, języki których można studiować w Instytucie Neofilologii UMCS) oraz promocja studiów slawistycznych na UMCS. Tegoroczną edycję Konkursu Slawistycznego objęli honorowym patronatem: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Fundacja „Russkij Mir” oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (Rosyjski Dom) przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. „RONIK” ufundował również nagrody książkowe dla laureatów Konkursu.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, na trwałe wpisując się w program współpracy Instytutu Neofilologii (niegdyś Instytutu Filologii Słowiańskiej) ze szkołami. Impreza jest rozpoznawalna zarówno w środowisku młodzieży szkół średnich, jak i nauczycieli uczących nie tylko języka rosyjskiego, ale również innych przedmiotów (j. polskiego, historii, geografii itp.).

W konkursie wzięło udział 32 uczniów, którzy w swoich wystąpieniach (w dwóch kategoriach – indywidualnej oraz grupowej) w niezwykle ciekawy oraz barwny sposób zaprezentowali różnorodne aspekty kultury jednego z wybranych krajów słowiańskich. 7 maja 2021 r. wspólnie obejrzeliśmy wystąpienia uczniów na platformie MS Teams – były to zarówno prezentacje multimedialne (z wgranym głosem), jak i samodzielnie nagrane przez uczniów filmy.

Podczas uroczystego rozpoczęcia Konkursu uczestników oraz gości przywitała Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, która zwróciła uwagę na bogactwo podejmowanej przez uczestników tematyki oraz na współpracę ze szkołami jako jeden z priorytetów działalności Uczelni. Głos zabrał również Prof. dr hab. Siergiej Kowalow, kierownik Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego, który również podkreślił różnorodność tematyki konkursowej, dzięki czemu uczestników można nazwać specjalistami w dziedzinie kultury krajów słowiańskich.

Wystąpienia uczestników oceniało Jury w składzie:

 • Prof. dr hab. Joanna Tarkowska – Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, przewodnicząca (rusycysta);
 • Prof. dr hab. Petar Sotirow – Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego (bułgarysta);
 • Dr hab. Anna Choma-Suwała – Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego (ukrainista);
 • Dr Agnieszka Goral – Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego (białorutenista);
 • Dr Leszek Mikrut – Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego (rusycysta);
 • Pani Natalia Cyrendaszyjewa – Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie;
 • Dr Swietłana Szaszkowa – dyrektor CJKR; Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego (rusycysta).

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria „Prezentacja grupowa”:

I miejsce: Aleksandra Bobruk, Bartłomiej Holaczuk (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie) – Nabożeństwo przed nabożeństwem (opiekunowie: p. Urszula Kalenik, p. Renata Holaczuk)

II miejsce: Marta Kuraszko, Gabriela Jarosz, Martyna Witkowska (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie) – Niezwykła Rosja (opiekunowie: p. Neonila Pawluk, p. Ludwika Siudyka)

III miejsce: Hanna Kabiatka, Kseniya Dzemidowich (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu) – Лицейское братство. Александр Сергеевич Пушкин (opiekun: p. Elżbieta Kuczko)

Przyznano również jedno wyróżnienie:
- Milena Kowal, Maciej Karkut (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju) – Na ślubnym kobiercu – bułgarskie obrzędy weselne (opiekunowie: p. Barbara Dziurzyńska, p. Anna Kraczowska-Bednarz)

Kategoria „Prezentacja indywidudalna”:

I miejsce: Przemysław Piątek (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej) – Radziecki program kosmiczny (opiekun: p. Alicja Pierzak)

II miejsce: Mariia Hiliazova (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju) – Стихiйний вияв почуттiв у народному танцi (opiekunowie: p. Barbara Dziurzyńska, p. Anna Kraczowska-Bednarz)

III miejsce: Wiktoria Adamczyk (II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej) – Słowiańskie demony (opiekun: p. Katarzyna Dekarczyk)

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia:

 • Katarzyna Szlachta (Zespół Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie) – Kolej Transsyberyjska (opiekun: p. Halina Lubawska)
 • Katarzyna Kamińska (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju) – O księżniczce Rodopie i zemście bogów (opiekunowie: p. Barbara Dziurzyńska, p. Anna Kraczowska-Bednarz)
 • Nawojka Eckhardt (XLVII Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Łodzi) – Maslenica (opiekun: p. Kamil Dyjankiewicz)

Nagrody oraz dyplomy zostaną rozesłane laureatom oraz pozostałym uczestnikom Konkursu drogą pocztową. Na adresy szkół wyślemy również podziękowania za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów dla nauczycieli / opiekunów.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom Konkursu, serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

W załączniku - szczegółowy Program Konkursu.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  11 maja 2021