Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Tłumaczeniowego «Мастера слова»

9 lipca 2021 r. odbyło się podsumowanie oraz ogłoszenie wyników V Ogólnopolskiego Konkursu Tłumaczeniowego «Мастера слова» (pol. „Mistrzowie słowa”) przeprowadzonego w roku akademickim 2020/2021 (28 – 31 maja 2021 r.)

Konkurs organizowany przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS przy współpracy z Instytutem Neofilologii (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego).

W spotkaniu na platformie MS Teams udział wzięli:

  • dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii), przewodnicząca Jury;
  • dr Leszek Mikrut (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii); członek Jury;
  • dr Swietłana Szaszkowa (Dyrektor CJKR, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii).
  • uczestnicy Konkursu.

Gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom!

Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną rozesłane drogą pocztową na adres podany w ankiecie zgłoszeniowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie – również zostaną one rozesłane drogą pocztową.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2021